Desatero stavebníka o oknech VI.

(Pokračování předchozí kapitoly)

Důležitou hodnotu, která nám řekne více o kvalitě použitého skla, je hodnota U. Standardní izolační sklo mívá hodnotu kolem U=2,9 W/(m2K), má široké uplatnění ve stavebnictví, ale je nevyhovující pro byty a domy. V rodinných domech a bytech se užívají izolační dvojskla a trojskla. Užití materiálu do oken (dvojskla či trojskla) by měl určit projektant. Každý si však může říct, jaký typ skla požaduje pro svou zakázku.

Izolační dvojsklo dosahuje hodnot U=1,2 W/(m2K) až U=1,0 W/(m2K). Tato skla jsou složena ze dvou tabulí plochého skla, přičemž na jedné z nich je nanesen povlak z různých vrstev kovu a kovových oxidů. Tato vrstva dokáže odrážet infračervené paprsky na velké vlnové délce zpět do místnosti, čímž minimalizuje únik tepla. Sklo s pokovenou vrstvou je vyráběno nanášením tenkého kovového povlaku pomocí katodového rozprašování na čiré sklo ve vakuovém prostoru. Izolační trojskla jsou složena ze tří tabulí, kdy je na vnitřní a vnější tabuli nanesen onen kovový povlak (standardně na pozicích 2 a 5). Izolační trojskla dosahují hodnot U=0,7 W/(m2K) až U=0,6 W/(m2K) a jsou tak díky maximální izolaci před tepelnými úniky a díky vysokému solárnímu faktoru, který zaručí optimální příjem tepla zvenčí, ideálním zasklením pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Velký výběr je i v materiálech skel. Izolační skla se vyrábějí jako čirá, ornamentní, matná či zabarvená, vhodná například do sklepů apod. 

V dalším díle pojednáme o problematice rosení oken a způsobech větrání.

 

 

 

 

Všechny články:

1. díl - Výběr dodvatele

2. díl - Cenová nabídka

3. díl - Materiál oken 1/2

4. díl - Materiál oken 2/2

5. díl - Zasklení 1/2

6. díl - Zasklení 2/2

7. díl - Rosení skel

8. díl - Příslušenství

9. díl - Montáž

10. díl - Údržba oken

Naši partneři

Podtext k našim partnerům