Desatero stavebníka o oknech V.

V minulých dílech desatera jsme se věnovali výběru dodavatele, kalkulaci, materiálu oken a nyní bychom napsali více o sklech, která užívají v plastových oknech.

Tato skla se nazývají izolační a rozdělujeme je do dvou základních skupin – dvojskla a trojskla. Jejich základní funkce je izolačně tepelná. Tepelná izolace je velice podstatná, neboť nám umožní snížit spotřebu tepelné energie a energetickou ztrátu při zasklení. Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo více tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Rámečky jsou naplněné vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Zvýšení hodnot izolačních vlastností dosahují výrobci rozdělením meziskelního prostoru na dvě komory, a to pomocí fólie nebo další tabulí skla. Izolační vlastnosti oken zvýší taktéž jejich pokovení či naplnění vnitřního prostoru inertními plyny, argonem a kryptonem. Spojení skel se provádí organickým a trvale plastickým tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi.

 

Takto vyrobená izolační skla v kombinaci s různými speciálními skly rozdělujeme do následujících skupin: tepelně-izolační skla, protisluneční izolační skla Stop Sol, která se využívají hlavně na stranách dlouho vystavených přímému slunci, vysoce selektivní skla s bezpečnostní charakteristikou – lepená skla s bezpečnostní fólií, zabraňující vloupání do objektu, zvukově-izolační skla, protipožární skla.

Pokračování této kapitoly vyjde v dalším díle desatera.

 

 

 

Všechny články:

1. díl - Výběr dodvatele

2. díl - Cenová nabídka

3. díl - Materiál oken 1/2

4. díl - Materiál oken 2/2

5. díl - Zasklení 1/2

6. díl - Zasklení 2/2

7. díl - Rosení skel

8. díl - Příslušenství

9. díl - Montáž

10. díl - Údržba oken

Naši partneři

Podtext k našim partnerům