Desatero stavebníka o oknech II.

V prvním dílu desatera o stavebnictví jsme se věnovali výběru dodavatele oken a lehce jsme nastínili, co by měla obsahovat seriózní cenová nabídka na dodávku oken.

V dnešním dílu bychom si více řekli o cenové nabídce. Jak již zaznělo v minulém vydání, odborníci doporučují, aby si zákazníci nechali zpracovat vždy kompletní cenovou nabídku. V některých případech se stává, že dodavatel oken nabízí lákavou slevu na samotný výrobek, ale výsledná kompletní cena za dodávku oken je vyšší, než u dodavatele, který slevu nenabízí. Zjednodušeně by se dalo říci, že dodavatel nabízenou slevu poskytne na výrobek, ale si ji připočítá třeba k jeho montáži. Pro zákazníky je důležité, aby vždy porovnávali konečné nabídky, nikoliv jen dílčí ceny. Zejména, zdali je v ceně výrobků započítána jejich doprava a montáž, odborně zednické zapravení oken.

V praxi se totiž můžete setkat s tím, že dodavatelé oken si na montáž najmou subdodavatele, který provede zednické začištění oken. Na tom není nic špatného, ale je nutné mít na zřeteli, že v těchto případech přechází záruka na provedenou práci na onoho subdodavatele. Z toho důvodu se doporučuje, aby se zákazník obracel přímo na výrobce oken a žádal provedení kompletní zakázky, tzv. na klíč, včetně záruky na dodávku oken.

V dalším vydání více pojednáme o materiálu, ze kterého se okna vyrábějí.

 

 

 

Všechny články:

1. díl - Výběr dodvatele

2. díl - Cenová nabídka

3. díl - Materiál oken 1/2

4. díl - Materiál oken 2/2

5. díl - Zasklení 1/2

6. díl - Zasklení 2/2

7. díl - Rosení skel

8. díl - Příslušenství

9. díl - Montáž

10. díl - Údržba oken

Naši partneři

Podtext k našim partnerům