Desatero stavebníka o oknech III.

V prvních dílech desatera jsme psali o výběru dodavatele oken a nastínili, co by měla seriózní cenová nabídka na dodávku oken obsahovat.

V dnešním díle bychom napsali více o materiálu, ze kterého se okna vyrábí. Okna se mohou vyrábět z plastu, dřeva nebo hliníku. My jsme se rozhodli napsat více o plastu, který je v našich končinách nejrozšířenější. Plastové okenní profily se zařazují do třídy A, B a C. Toto zařazení definuje norma ČSN EN 12608. Profily třídy A mají přesně danou tloušťku vnější stěny, a to 3 mm. Profily třídy B mají 2,5 mm a třída C jen 2,3 mm. Renomovaní výrobci oken používají profily třídy A. Snižování tloušťky vnějších stěn totiž vede ke zhoršování mechanických vlastností okna a ke snížení životnosti v důsledku rychlejšího opotřebení. Plastové okenní profily z nižších tříd B a C se navíc vyrábějí z recyklovaného plastu, který má výrazně horší teplotní roztažnost a třeba i pevnost, což vede k průhybu profilů a jejich netěsnosti, která je neodstranitelná. Nutno dodat, že dle zákona musí všichni výrobci zpracovávat i recyklovaný plast. Proto i renomovaní výrobci oken tento recyklát používají, ale pouze ve formě doplňkových prvků, které neovlivňují funkčnost oken. Výrobci, kteří tolik nedbají na kvalitu, užívají recyklovaný plast i do nosných prvků.

 

 

 

Všechny články:

1. díl - Výběr dodvatele

2. díl - Cenová nabídka

3. díl - Materiál oken 1/2

4. díl - Materiál oken 2/2

5. díl - Zasklení 1/2

6. díl - Zasklení 2/2

7. díl - Rosení skel

8. díl - Příslušenství

9. díl - Montáž

10. díl - Údržba oken

Naši partneři

Podtext k našim partnerům