Co vás čeká při výměně oken

 
 
 • Před montáží oken už bývá zpravidla podepsaná smlouva, zaplacená záloha a samozřejmě, zaměřená okna. Naši montéři Vás budou kontaktovat nejpozději 2 dny před termínem montáže, obvykle však již týden dopředu. Termín je možné si vybrat tak, aby Vám vyhovoval. Montáž oken trvá klidně i celý den, občas, v závislosti na složitosti stavby, může trvat 2 i více dnů. Klasický rodinný dům zvládneme osadit za 1 den. V žádném případě se nestane, pokud se jedná o výměnu oken, že zůstane objekt přes noc otevřený.
 • Ve sjednaném termínu přijede na adresu stavby montážní skupina skládající se ze 2, někdy ze 3 osob, v případě velké zakázky i více. Skupina vybourá, osadí nová okna a dodá veškeré příslušenství nebo komponenty Vámi objednané.
 • Co je dobré připravit před příchodem montážníků:
  • Vytvořit prostor v okolí oken pro snadnou manipulaci s nimi: 
   • Montéři budou pracovat s poměrně rozměrnými předměty – okny – doporučujeme tedy odstranit z okolí oken vše, co by mohlo bránit bezproblémovému přístupu k nim nebo manipulaci při odstraňování starých oken. Vyhnete se tak i případnému nechtěnému poškození okolních předmětů a dekorací.
  • Zakrýt podlahy k manipulačnímu prostoru u oken:
   • Při výměně oken je zvýšená frekvence vycházení a vcházení do domu, proto je dobré předejít poškození podlahové krytiny jejím zakrytím, jako třeba starými novinami, kusy lina či koberců nebo igelitem. Ochráníte tak svou podlahu před prachem nebo nechtěným pádem nářadí, které může podlahu odštípnout.
  • Ochrana nábytku a vnitřního vybavení:
   • Výměnu oken doprovází v jisté míře zvýšená prašnost, proto je vhodné zakrýt nábytek různými igelity, nebo nejlépe jeho odstěhování. Pokud budete potřebovat pomoct třeba s přestěhováním stolu či skříně, naši montéři Vám jistě pomohou.
 • Pokud se budou na objektu nahrazovat stará okna novými, uveďte prosím, zda budete mít zájem o jejich likvidaci a s ní spojený odvoz. Stará okna bývají zpravidla zdemolována, takže již nebude možnost jejich dalšího využití. Tuto možnost je nutno uvést již při sestavování smlouvy.
 • Při výměně starých oken, kdy se musí okna vybourat, je často zapotřebí hrubé síly. V případech, kdy jsou stará okna spojena s omítkou, jsou naši montéři velice opatrní, ale někdy, když už není stará omítka pevně spojena se zdivem, může dojít i k odpadnutí většího kusu omítky.
 • Následně je vzniklý otvor připravován na osazení okna nového, kdy je v některých případech zapotřebí otvor mírně upravit drobnými zednickými činnostmi, při kterých je zvýšená prášivost uvnitř domu. Stavební odpad, který touto činností vznikne, naši montéři odklidí a odvezou.
 • Po tomto již konečně dojde na osazování oken nových. Pokud jste si objednali i některé doplňky jako parapety, žaluzie nebo síta proti hmyzu, budou namontovány společně s okny. Zednické začištění, pokud jste si jej objednali, bude provedeno jako poslední činnost. Na novou omítku nelze nanášet interiérovou barvu neprodleně po dokončení, neboť se musí nechat vyschnout, obvykle 2 až 3 dny.
 • Posledním úkonem je kontrola vašima očima, zda není někde něco odřené nebo zda něco nechybí. Následně našim montérům podepíšete předávací protokol o převzetí hotové a kompletní výměny či montáže, který je nutno podepsat přímo objednavatelem nebo pověřeným zástupcem. 

 

Máte další dotazy? Kontaktujte nás na našem Facebookue-mailemtelefonicky nebo nás navštivte v naší kanceláři. Rádi Vám poradíme.

Naši partneři

Podtext k našim partnerům