Často kladené dotazyJe možné provést výměnu oken i v zimním období?

  • Pokud se teploty pohybují do -10 °C, je možné okna bez problému vyměnit. Interval mezi demontáží starého a montáží nového okna nepřesahuje 30 min. Za tuto dobu nestihne zdivo prochladnout, a tak se po následovné montáži nového okna vrátí teplota v místnosti k původní hodnotě.
  • Používané materiály, jako malta, montážní pěna či parotěsná páska, jsou určeny k použití až do -10 °C.

Sklo se pravidelně rosí, je to možné odstranit?

  • Rosení skel je častým předmětem reklamace, ale ne vždy je příčina na straně výrobce, který může reklamaci z pochopitelných důvodů zamítnout.
  • V běžných domácnostech se vyskytuje několik zdrojů vodních par, které se pak mohou na sklech srážet. Například páry z vaření, kdy digestoř nemá dostatečný výkon, a tak je koncentrace par ve vzduchu enormní. Dalšími zdroji jsou například i lidské dýchání a u novostaveb je třeba počítat s tím, že zdivo může schnout klidně i několik let, a tak je důležité správně vytápět a větrat.
  • Dle místa orosení se rozhoduje, zda bude reklamace přijata. Sklo lze reklamovat pouze v případě, že se orosení nachází uvnitř izolačního dvojskla či trojskla, tedy v jeho meziskelním prostoru. Tento jev vzniká, když není meziskelní prostor dokonale hermeticky uzavřen a k argonu, kterým je prostor mezi skly naplněn, pronikne vzduch, který obsahuje jistý podíl vodních par, které za určitých podmínek následně zkondenzují na vnitřních stranách skel. V tomto případě jsme schopni sklo u dodavatele reklamovat a dodat nový kus, kdy proces přesklení trvá jen několik minut.
  • Pokud se ovšem voda vyskytuje na skle z místnosti, nebývá reklamace akceptována. Tento jev se vyskytuje v nevětraném prostoru, kde se vzduch obohacuje o vodní páry z běžných činností, např. vaření. K rosení dochází tím, že přebytky vodních par v místnosti se srazí na nejchladnější ploše místnosti, jíž bývají místa v okolí okenních rámů. Dochází tedy ke kondenzaci par a jejich následnému stékání na parapet. Nejčastěji se tak děje v místnostech, které nejsou vytápěné, nebo ve kterých bývá často vlhko (koupelna, WC).

Další příčiny, které přispívají výskytu rosení:

   • Umístění zdroje tepla – pokud je radiátor osazen pod oknem, pak chladný vzduch, který zůstává při zemi, proudí skrz radiátor, kde se ohřeje a stoupá ke stropu kolem okna, které zároveň ohřívá. Tím se kondenzace na sklech omezuje. Ohřátý vzduch se u stropu následně ochladí a znovu klesne, coby chladný, zpátky k podlaze. Tato cirkulace se nazývá gravitační proudění.
   • Pokud však není zdroj tepla umístěn pod oknem, je například na protější zdi, tak nemá co ohřát tabuli skla, jejíž teplota se přiblíží k rosnému bodu a pára obsažená ve vzduchu začne kondenzovat. Podobný problém se může objevit v případě málo výkonného podlahového topení.
   • Nedostatečné vytápění a větrání – současná nová okna zajišťují takovou těsnost, že jakákoli výměna vzduchu není možná, pokud není okno otevřeno. Pokud se tedy nevětrá nebo netopí, vlhkost ze zdiva se přesune do vzduchu a následně se okna začnou rosit. Tomu se dá předejít důkladným větráním a vytápěním prostoru. Nicméně pouze topit nestačí, větráním se totiž vymění vzduch s různou vlhkostí, a tak se předejde kondenzaci par na sklech.
   • Nevhodně zvolené zasklení – veličina koeficient prostupu tepla sklem Ug (W/m2k) udává kvalitu zasklení. Lze říci, že čím je hodnota nižší, tím je zasklení lepší z hlediska prostupu tepla. Čím má sklo nižší hodnotu, tím je jeho povrch teplejší, čímž se omezuje i rosení skel.
   • Umístění okna vzhledem ke světovým stranám – okna orientovaná na jižní, jihovýchodní či jihozápadní stranu se rosí nejméně. Slunce totiž ohřívá skleněnou plochu, na které se tak omezí možnost kondenzace, a to i v zimním období.
   • Srážení vodních par na chladnějších místech je zcela přirozený fyzikální jev, který nejde zcela odstranit, dá se ale účinně omezovat:
    • Zvýšením teploty v místnosti
    • Správným tepelným režimem (cirkulace vzduchu)
    • Větráním (odváděním přebytečných vodních par z místnosti)
    • Použitím tzv. výkonnostního zasklení s hodnotou Ug = 1,2 W/m2K a lepším zasklením (se zvýšenou tepelnou izolací)
    • Orientace oken v závislosti na světových stranách
   • Praktickým pomocníkem pro boj s vlhkostí je vlhkoměr, taktéž hygrometr. Jeho údaj vás může vést ke správnému, pravidelnému větrání.
   • Srážení vzdušné vlhkosti na sklech by nemělo být podnětem k reklamaci, nýbrž k jeho řešení, se kterým si v mnohých případech poradíte vlastními silami.

Zakoupení okna bez montáže a započítání DPH

  • Pokud si odvezete námi vyrobená okna vlastními prostředky přímo z naší dílny, budeme vám přesto muset počítat započítat DPH v aktuální, státem dané výši.
  • Pokud si objednáte i naši odbornou montáž, bude vám poskytnuta delší záruka, nemluvě o tom, že pak samotná okna vyjdou levněji a k tomu budou namontována školenými odborníky.
  • Pokud budou okna použita do bytových jednotek typu „sociální bydlení“, bude možné započítat DPH ve snížené sazbě, což je výrazná úspora oproti konečné ceně. Tato úspora mnohdy vystačí na námi provedenou montáž oken včetně jejich dopravy na stavbu, někdy dokonce ještě ušetříte.
  • Na naše výrobky, které namontuje buď naše firma DAK nebo jí pověřená nebo autorizovaná firma, poskytneme záruku 5 let. V případě odběru oken bez montáže našimi pracovníky bude poskytnuta záruka ve státem stanovené délce 24 měsíců.
  • Naše firma přepraví hotové výrobky speciálně upravenými nákladními vozy, provede montáž, ve které má již dlouholetou zkušenost.
  • Na vás zbyde pouze převzetí kompletní a nepoškozené zakázky po jejím řádném odzkoušení a se všemi komponenty.

Jaký druh umělé hmoty se používá k výrobě oken?

  • Díky výborným fyzikálním vlastnostem, nesnadné hořlavosti a odolnosti vůči vlivům prostředí se k výrobě plastových oken používá polyvinylchlorid (PVC). Má široké využití, např. v automobilovém průmyslu a stavebnictví, coby podlahové krytiny, opláštění kabelů, potrubí, okapové svody, v neposlední řadě rolety, okenice a okenní rámy.
  • Koncem padesátých let minulého století zkoušeli některé německé společnosti extruzi okenních rámů z velmi houževnatého PVC, a tak vstoupila plastová okna na světlo světa. V současnosti tvoří plastová okna v Evropě nadpoloviční podíl všech osazených objektů.

Jak nejefektivněji používat mikroventilaci?

  • Okna vybavená celoobvodovým kováním, tedy možností otevření či vyklopení, umožňují hned několik variant větrání. Samotná ventilace, tedy vyklopení okna je z důvodu vědomého větrání, neboť uživatelé starých oken, která značně netěsnila v doléhacích plochách, byli zvyklí na jakési samovolné větrání, a tedy trvalé neregulovatelné nevědomé větrání. Jsou-li tyto okna nahrazena novými, těsnícími, hromadí se v takovém bytě bez větrání výrazná vlhkost, která pak kondenzuje na skle, pokud se vědomě nevětrá. Uživatelé těchto oken byli totiž zvyklí na trvale netěsné okno s nekontrolovatelným, neregulovatelným a nedefinovatelným průtokem vzduchu.
  • Proto se montují systémy, které budou větrat nezávisle na vůli uživatele. Rozlišují se podle místa montáže. Buď se středovým, nebo dorazovým těsněním. Nevýhodou však je, že jsou závislé na aktuálním stavu tlaku, tedy síle větru, komínovému efektu světlíku, manipulaci s interiérovými dveřmi s těsněním či bez něj a podobně. Další nevýhodou je, že výměna vzduchu probíhá neustále, i když v bytě nikdo není, a přináší s sebou tak zbytečné a nezanedbatelné ztráty tepelné energie.
  • Přestože systémy VEKA disponují těmito způsoby přivětrávání, preferuje ovšem možnosti regulovaného vědomého větrání, tedy ventilace.
  • Nejvýhodnějším způsobem přivětrávání z pohledu nákladů a účelnosti je jednoznačně tzv. mikroventilace, která se aktivuje vychýlením kličky do 4. polohy, tím pádem křídlo nepatrně odlehne od rámu a vytvoří se vědomé spárové netěsnosti, díky kterým se může vzduch v místnosti obměňovat. Nejčastěji se tak používá v místnostech ke spaní, zejména v zimním období, kdy ne ponechá mikroventilace po celou noc a nemusíte tak spát ve vydýchaném vzduchu nebo naopak mrznout a vstávat kvůli manipulaci s oknem. Naopak v místnostech, kde je někdo přítomen, se doporučuje tzv. nárazové větrání, tedy použití standardních funkcí okna, regulovatelných větracích klapek nebo lišt.
  • Existují i systémy, investičně náročnější, které v případě přebytku nebo naopak nedostatku jistých složek ve vzduchu (vlhkost, prach, kouř, CO, CO2) sami regulují větrací otvory, musí se ovšem zasáhnout do konstrukce samotného okna.
  • Mikroventilace je účinná pouze při nuceném větrání vnitřního prostoru, jinak hrozí, že vnitřní vlhký vzduch o vyšším tlaku zkondenzuje ve funkční spáře, kde může v zimním období i zamrznout. Proto nelze mikroventilaci považovat za plnohodnotnou hygienickou výměnu vzduchu, neboť nemá ani definovanou průvzdušnost.


Máte další dotazy? Kontaktujte nás na našem Facebookue-mailemtelefonicky nebo nás navštivte v naší kanceláři. Rádi Vám poradíme.

Naši partneři

Podtext k našim partnerům